Privatlivspolitik

1. Introduktion:

 1. Vi anser det for meget vigtigt at beskytte dine personlige oplysninger. Nedenstående retningslinjer handler om, hvad vi kan gøre med dine personlige oplysninger, og hvad vi gør for at beskytte dem. De redegør også for, hvor og hvordan vi kan indsamle oplysninger om dig, hvordan vi kan anvende dem, og hvilke rettigheder du har i forhold til de personlige oplysninger, vi har om dig.
 2. Retningslinjerne gælder de oplysninger, du giver ved køb af produkter i vores forretning, på nettet eller over telefonen. De gælder alle vores virksomheder, afdelinger og datterselskaber.
 3. CJ Wildbird Foods Europe BV med diverse afdelinger og datterselskaber er underkastet Databeskyttelsesforordningen (EU) 2016 (GDPR).
 4. Bemærk: CJ Wildbird Foods Europe BV er i øjeblikket ved at træffe de nødvendige foranstaltninger for fortsat at overholde GDPR i lyset af EU's beslutning om manglende overholdelse med henblik på databehandling i Storbritannien efter 1-1-2021. De foranstaltninger der er i gang, omfatter behandling af personoplysninger inden for EU's grænser for europæiske borgere og ændring af virksomhedsstrukturen.

 

2. Hvorfor indsamler vi personlige oplysninger?

 1. De oplysninger, vi indhenter om dig, anvendes i første omgang til at behandle dine ordrer, men de kan også anvendes til at forbedre vores hjemmesider, vores produkter eller vores service. (Vi er altid taknemmelige for dine kommentarer.) De kan også anvendes til at holde kunder informerede om nye varer og tilbud, og de kan anvendes til at informere om forskellige sæsonbestemte begivenheder i haven, for eksempel via vores nyhedsbrev. De bidrager også til at sikre vores service over for dig og gøre det muligt for tredjeparter at udføre tjenester for os. For eksempel kræver postbehandlingen en række oplysninger for at kunne levere dine varer.

3. Hvilke typer oplysninger indsamler vi?

Vi indsamler og lager kun de oplysninger, som vi behøver for at kunne gennemføre salg og andre tjenester, som du har udbedt dig. Det kan omfatte:

 1. Personlige oplysninger, som du accepterer at give os, såsom navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og kreditkortoplysninger. Vi beholder aldrig kreditkortoplysninger efter, at købet er gennemført.
 2. Informationer om den procedure, vi har udført for dig (for eksempel varer eller tjenester, som vi har forsynet dig med, hvornår og hvordan du har betalt for disse, hvordan du har anvendt vore produkter o.lign.)
 3. Dit brugernavn og dit valgte kodeord gemmes på en sådan måde og i et sådant format, at vi kan genkende dig, når du logger ind, men vi kan ikke se eller ændre dit kodeord.
 4. Din IP-adresse og din browsers kapacitet.
 5. Hvordan du udnytter vores tjenester. For eksempel forsøger vi at identificere, hvilke af vores apps, du anvender, hvornår du gør det, og hvordan du anvender dem.
 6. Hvis din bestilling gælder en anden end dig selv – for eksempel en gave – gemmer vi også pågældendes navn og adresse, så vi kan levere bestillingen. Men vi lagrer ikke disse oplysninger, idet vi ikke har lov at anvende dem til noget andet formål end at ekspedere din bestilling.
 7. Hvis du abonnerer på vores nyhedsbrev, vil vi anvende dit navn og din mailadresse for at gøre nyhedsbrevet personligt og sende det ud.

4. Tilladelse til, at vi kan anvende dine personlige oplysninger

 1. I forbindelse med betalingsprocessen kan man vælge, om man vil åbne en kundekonto hos os eller handle som gæst. I begge tilfælde beder vi om personlige oplysninger (navn, adresse, mailadresse og telefonnummer). Hvis man vælger at åbne en kundekonto, skal man indgive et kodeord. Vores database vil så kunne genkende dig ved dit næste besøg, og kun ganske få oplysninger skal skrives ind igen.
 2. Inden du afslutter købet, beder vi dig acceptere vores generelle vilkår samt vilkårene for køb. Det handler helt enkelt om at klikke i et felt og dermed tilkendegive, at du har læst og forstået vores bestemmelser og accepterer dem. Først derefter kan købet finde sted. Hvis du ikke giver denne tilladelse, vil købet ikke kunne finde sted, uanset om du har en kundekonto eller er logget ind som gæst. Det er din tilkendegivelse af, at du accepterer vilkårene for et køb, som gør det muligt for os at bearbejde din bestilling og betaling og at videresende ordren til leverandøren. Hvis man er logget på som gæst, giver os ikke nogen bemyndigelse til at gemme personlige data ved at krydse dette felt af. Så snart bestillingen er behandlet, vil disse oplysninger blive slettet bortset fra enkelte, som vi ifølge loven skal gemme.
 3. I forbindelse med betalingen får du yderligere nogle valg at klikke på for at tilkendegive, at vi kan bruge dine data i markedsføring, for eksempel til informationer om særtilbud, kataloger eller anden relevant information. Hvis man ikke krydser af i disse felter, sletter vi alle data fra vores marketingsbase så snart bestillingen er gennemført, og vi vil aldrig kontakte dig igen. Hvis du har en kundekonto hos os, kan vi genkende dig igen ved dit næste besøg, så du behøver ikke skrive dine oplysninger ind igen.
 4. Loven kræver, at vi lagrer indkøbsdata i en vis tid (for indeværende syv år efter købets gennemførelse). Efter denne tid slettes alle oplysninger vedrørende dit køb.

5. Telefonsamtaler

Telefonsamtaler kan optages med henblik på uddannelse og kontrolformål, men vi oplyser altid, når det sker. Du har ret til at kræve, at vi ikke optager din samtale.

6. E-mail

For at hjælpe os med at sikre, at vores mailadresser er korrekte, kan vi få informationer, når du åbner en e-mail fra os.

Vi sender ikke massemails eller spam til mailadresser, vi har lagret.

7. Hvordan anvendes oplysninger om dig?

 1. Vi beskytter dine personlige oplysninger og anvender kun de oplysninger, som vi har fået af dig på lovlig vis. Vi deler kun dine data med en tredjepart i de tilfælde, hvor det er nødvendigt for at gennemføre dit køb. Vi sælger aldrig dine oplysninger videre til en tredjepart eller lader en sådan få adgang til dem med henblik på at anvende dem til egne formål.
 2. En tredjepart, som vi giver adgang til dine oplysninger, skal følge den samme databeskyttelsespolitik, vi selv bekender os til. De, der kan få adgang til dine data, kunne være:

* Betalingsportaler som eksempelvis Ingenico.

* Virksomheder, som befordrer breve og pakker. Ud over dit navn og din adresse står dit telefonnummer angivet på pakkens etiket, så du kan kontaktes, hvis der skulle opstå problemer med leverancen.

* Kreditvurderingsselskaber som Trustpilot. Disse har kun adgang til dele af dit navn og din mailadresse. Du har ingen pligt til at besvare eventuelle spørgsmål fra dem, og dine data slettes igen fra deres systemer.

8. Cookies

Her kan du se vores politik i spørgsmålet om cookies.

9. Datasikkerhed

Det er vigtigt at erindre sig, at data, som sendes via internettet (herunder e-mails) og ikke er krypterede, generelt ikke er sikre. De kan kobles sammen via routers i forskellige lande, som er udenfor vores kontrol. For din sikkerhed: Når du udleverer personlige oplysninger på internettet, bør du altid sørge for, at den pågældende hjemmeside har SSL som kryptering. En sådan side har et http:// i sin adresse, og din browser skal have et låsesymbol i adressefeltet.

10. Informationer og fejl

Vi ønsker naturligvis, at de oplysninger, vi har om dig, er korrekte og aktuelle. Hvis du vil kontrollere oplysningerne om dig – for eksempel i forbindelse med adresseændring – kan du ringe til os på telefonnummer 33 31 33 26 og opgive dit kundenummer. Du kan også ringe til os, hvis du gerne vil kontrollere, hvilke oplysninger vi har om dig.

11. Dine rettigheder, når det gælder personlige oplysninger om dig

Inden vi overdrager personlige oplysninger til dig eller en tredjepart, som handler på dine vegne, kræver vi bevis for identitet eller anden hensigtsmæssig information. Det sker for at sikre os, at den, som har kontaktet os, vitterligt har ret til at få adgang til dine oplysninger. Vi giver aldrig dine data til nogen, som påstår at have ret til adgang, med mindre denne person har juridisk dokumentation for, at han eller hun har ret til at få adgang til dem. Denne service er gratis, men vi forbeholder os ret til at beregne os et gebyr, hvis en sådan forespørgsel gentages flere gange eller er ubegrundet eller usaglig.

12. Din ret til at blive informeret

Vi vil altid sikre os, at du er informeret om, hvordan vi vil anvende dine personlige oplysninger. Du vil få at vide, hvorfor vi gerne vil have dem, og hvordan vi har tænkt os at anvende dem.

 1. Du får altid mulighed for at vælge, om du vil godkende vores håndtering af oplysningerne ved at krydse i et felt, som findes i slutningen af vores meddelelser. Det kaldes ”Opt-in” til forskel for ”Opt-out”, som indebærer at man fjerner et kryds fra et felt.
 2. Hvis du ikke accepterer dette, vil vi slette dine oplysninger så snart din ordre et behandlet (bortset fra de oplysninger, vi er lovmæssigt forpligtet til at opbevare). Du vil ikke blive kontaktet igen, når først din ordre er behandlet og gennemført.
 3. Hvis din kontakt med os foregår via telefonen, vil disse muligheder også blive præsenteret for dig.

13. Din ret til adgang til oplysninger

Du har ret til følgende oplysninger fra os:

* Bekræftelse på, at vi har data om dig, og hvilke formål vi har tænkt os at anvende dem til.

* De personlige oplysninger, vi har om dig.

14. Du har ret til at rette de personlige oplysninger

Hvis nogle af de personlige oplysninger, vi har om dig, skulle være fejlagtige eller forældede, skal du bare ringe på telefonnummer 33 31 33 26. Du skal oplyse dit kundenummer, så vi kan gennemføre rettelsen. Så snart du har bekræftet, at din henvendelse er korrekt og lovlig, vil vi foretage rettelsen.

 1. Hvis du har givet os tilladelse til at dele informationer med tredjepart, vil vi også bede disse om at foretage rettelsen.
 2. Når du har bedt os ændre eller rette nogle af dine personlige oplysninger, vil vi gennemføre ændringen inden for en måned. Hvis der er tale om store forandringer, kan det dog tage yderligere to måneder.
 3. Hvis vi ikke kan gennemføre de rettelser, du har bedt om, vil vi kontakte dig skriftligt for at forklare årsagen til dette. Vi vil samtidig informere om dine muligheder for at klage over dette til den relevante myndighed.

15. Du har ret til at fjerne oplysninger

Du har ret til at få fjernet oplysninger om dig fra vores databaser og hindre os i at behandle oplysninger om dig.

Hvis du har købt varer af os, er vi ifølge loven forpligtet til at lagre oplysninger om disse køb. Denne registrering indeholder personlige oplysninger om dig. De holdes beskyttet i den tid, vi har pligt til at opbevare dem. Når den tid er ude, vil oplysningerne blive slettet.

16. Du har ret til at begrænse brugen af oplysninger

Du har ret til at blokere eller begrænse behandlingen af dine personlige oplysninger. Du skal bare meddele os, hvilke af dine personlige oplysninger, som du ikke ønsker, vi skal behandle.

17. Ret til dataoverføring

 1. Du har ret til at få dine oplysninger overført til en tredjepart.
 2. Hvis du skriftligt giver udtryk for dette ønske, vil vi overføre alle oplysninger eller blot de oplysninger, du har specificeret, til dig eller en tredjepart.
 3. Vi forbeholder os retten til at beregne en mindre administrationsafgift for denne service.
 4. For at du eller en tredjepart skal kunne anvende dine personlige oplysninger, vil vi levere dem i et struktureret, alment anvendt og maskinlæsbart format. Med maskinlæsbart menes, at informationerne er struktureret på en sådan måde, at en software kan læse og behandle dem.
 5. Når vi får en begæring om overførsel af dine personlige oplysninger, vil den blive behandlet inden for en måned. Hvis der er tale om en større mængde data, kan overførslen dog tage yderligere to måneder.
 6. Hvis det ikke er muligt for os at behandle din begæring om at overføre data, vil vi kontakte dig skriftligt og redegøre for årsagen til dette. Vi vil samtidig informere om dine muligheder for at klage over dette til den relevante myndighed.

18. Din ret til indsigelser

Du har ret til når som helst at forhindre, at vi anvender dine personlige oplysninger til markedsføring.

Hvis du modsætter dig, at vi anvender dine personlige oplysninger til markedsføring, vil vi straks ophøre med dette.

 

19. Datakontrol

Vores datasikkerhedskontrollant er:

CJ Wildbird Foods Europe BV
Overloonseweg 11a/c
5821 EE Vierlingsbeek

(ICO) Registreringsnummer for databeskyttelse: Z5474575
Selskabets registreringsnummer: 2101581 
Momsregistreringsnummer: 467846493

Danmark momsregistreringsnummer: 35436677