Syv forpligtelser til bæredygtighed

Som en virksomhed, der har forpligtet sig til at bevare dyrelivet, bør det ikke komme som nogen overraskelse, at vi også er meget optaget af at beskytte miljøet og naturen mere generelt. Her kan du læse om nogle af vores initiativer i denne sammenhæng.

1. Støtte til vores grønne partnere 

Hvert år sørger vi for indtægter til vores grønne samarbejdspartnere rundt om i Europa, hvilket sætter dem i stand til at gennemføre vigtig bevaringsinitiativer. Det kan være genplantning af skov, genskabelse af den oprindelige flora eller mere generelt restaurering af levesteder. Det kan imidlertid også være foder- og habitatstøtte til truede arter (såsom syvsovere og det røde egern.)

2. Bæredygtige ressourcer 

Vi søger altid at vælge bæredygti8ge materialer, hvor det er muligt. Det gælder for eksempel vores selvpålagte forpligtelse til kun at handle med FSC®-certificeret træ og papir, SKAL-certificerede blomsterfrø samt stedsegrønne planter, som er ”på vej til at få et PlanetProof certifikat.” For mere information om dette emne se nedenstående links

FSC general information

SKAL general information

On the way to PlanetProof general information

Vi er også ivrige tilhængere af filosofien bag den såkaldt cirkulære økonomi, hvilket indebærer genbrug, reparation og genanvendelse af eksisterende produkter og deres komponenter så længe som muligt. Et eksempel på dette kunne være, at de fleste af vores kontormøbler kommer fra genbrugsbutikker.

 3. CO2 reduktion 

Vi arbejder for indeværende sammen med et uafhængigt analysefirma med henblik på at måle og analysere vores CO2 fodaftryk – og med en sådan analyse som udgangspunkt at begrænse vores udledning. Samtidig har vi allerede installeret intelligente, fjernaflæste målere af vores vand- og strømforbrug. Vi bruger nogle steder solenergi og har til hensigt at øge brugen. Vi forsøger også at begrænse transporten ved at producere og lagre vores varer så tæt på kunderne som muligt.

4. Smartere og grønnere emballage 

Vi arbejder hårdt på at begrænse brugen af engangsplastik i vores forretning. Det vil være tydeligt, hvis du regelmæssigt har købt varer hos os. Et lille eksempel fra i år er, at vi har ændret låget på vores jordnøddesmørglas fra brun til grå, da det indeholder mindre CO2  og derfor er lettere at genbruge. 

5. Fra print på papir til digital distribution 

Mere og mere af vores kommunikation foregår i dag digitalt frem for printet og postet. Hvor vi stadig har brug for at printe, tænker vi nøje over den øgede værdi, det giver i hvert enkelt tilfælde, og samtidig samarbejder vi med firmaer, der anvender miljømæssigt forsvarlige printerteknikker og FSC®-certificeret papir. 

6. Levering af dine varer 

Vi pakker vores varer i små kasser, der er fremstillet af op mod 90 % genbrugsmaterialer. Vi anvender bæredygtigt fremstillede pakkematerialer og vælger leverandører, der har den grønneste profil.  

7. Medarbejderledet hold tager hånd om den bæredygtige udvikling 

Hele vores firma har forpligtet sig til at gøre forretningen så bæredygtig som mulig. Ud over ledelsens egne initiativer har vi en græsrodsbevægelse kaldet ”de grønne helte”, der har til opgave at komme med nye idéer og føre dem ud i livet. Alle ansatte er velkomne til at slutte sig til gruppen, så vi har frivillige på mange af vores arbejdspladser og fra alle grupper af medarbejdere; det giver en sund blanding af erfaring, viden og entusiasme. 

Vi kan og vil så meget mere. Hold øje med flere nyheder på denne side. 

Sidst opdateret i juli 2023