Tips til alle årstider

Forår, sommer, efterår & vinter. Hjælp hele året rundt!

Forestillingen om, at man kun behøver fodre fuglene i tilfælde af frostvejr er en gammel skrøne. Undersøgelser har nemlig vist, at der er talrige grunde til at hjælpe fugle og andre af havens dyr hele året rundt. Fra årets første kvidren til overlevelseskampen i tider med sne og frost har de god brug for en hjælpende hånd.

Tips til efteråret

Tips til efteråret

I begyndelsen af efteråret findes der stadig tilstrækkelig med næring i naturen, som eksempelvis frugter, nødder og frø. Men efter et par uger ændrer dette billede sig. I november oplever havens dyr ofte den første frost. Dagene er blevet mærkbart kortere, og trækfuglene fra Lapland er kommet og i mange tilfælde draget videre sydpå. Foderudbuddet er med andre ord blevet mere sparsomt, og det svindende dagslys betyder, at der tillige er mindre tid til at fouragere i. Ved foderautomaterne hersker der derfor livlig trafik. Du kan allerede i efteråret hænge en eller flere redekasser op. På den måde får fuglene tid til at vænne sig til det nye hus, inden vinteren melder sin ankomst, hvor de for alvor får brug for et tilflugtssted. Lad blade og grene blive liggende i haven. Mange dyr går i vinterhi, og de har derfor brug for at kunne samle materiale til at bygge sig en lun og velisoleret rede. Egern anlægger et forråd for at kunne stå vinteren igennem. Det ville ikke være uvelkomment, hvis den fik en hånd med til dette arbejde.

Tips til efteråret
Tips til vinteren

Tips til vinteren

Det er tiden for årets korteste dage. Fuglene har kun 7 timer om dagen til at optage mest muligt fedtstof, så de kan overleve de 17 timer lange, kolde nætter. I denne tid er der som regel stor trængsel på foderstederne. Nu er det særligt vigtigt at tilbyde fuglene foder med et højt energiindhold, for hver en bid giver fuglene et solidt energitilskud. Vær opmærksom på, at bladene i haven bør have lov at blive liggende. Ellers kan man uforvarende komme til at forstyrre et eller andet dyr, der er gået i vinterhi i bladbunken. Haveaffald - Lad haveaffaldet ligge. Ellers kan du komme til at vække alle mulige dyr af deres vintersøvn.

Tips til vinteren
Tips til foråret

Tips til foråret

Selv om dagene allerede omkring jul begynder at blive længere, varer det dog et stykke tid, før temperaturen stiger. Men hen mod slutningen af marts har foråret i reglen bidt sig fast. Indtil da er det naturlige foderudbud yderst begrænset. Efter de kolde vinterdage er det vigtigt for fuglene at komme i form igen, inden ynglesæsonen for alvor sætter ind. Det anbefales i øvrigt at fortsætte med fodringen under ynglesæsonen. Fuglene er i den tid travlt beskæftiget med at finde en partner, siden udsøge sig en redeplads, lægge æg og endelig opfostre den næste generation. Det naturlige foderudbud er sjældent tilstrækkeligt, eller også falder det ikke sammen med fuglenes behov. På grund af de klimatiske forandringer dukker de fleste insektlarver frem halvanden uge tidligere end før. Dette misforhold betyder, at der ikke længere er sammenfald mellem udbud og efterspørgsel. Derfor er det nu næsten påkrævet at fodre, mens der er unger i rederne. Andre havedyr som pindsvin og egern har også brug for en hjælpende hånd. De er svækkede af vinteren, når de begiver sig ud på en søgen efter føde. For at kunne forplante sig, skal de så hurtigt som muligt genvinde deres normale vægt. Du kan også hjælpe bier og andre insekter ved at beplante haven med dyrevenlige planter og eventuelt hænge et insekt eller bihotel op.

Tips til foråret
Tips til sommeren

Tips til sommeren

Om sommeren er fuglebestanden på sit højeste. Mange sultne ungfugle forlader reden for at stå på “egne ben”. Afslutningen på ynglesæsonen markerer samtidig begyndelsen på den årlige udskiftning af fjerdragten. Det kræver en del ekstra energi. For trækfugle er det desuden vigtigt hurtigst muligt at anlægge sig et solidt lag ekstra ”brændstof” til den forestående rejse. Pindsvin er i denne tid beskæftiget med at opdrætte den næste generation. Da hunnen er travlt optaget, er det en god idé at fodre i denne tid og ikke mindst masser af vand! I en have med mange blomstrende blomster kan bierne lettere finde nektar. Undgå at klippe hækken mere end højst nødvendigt, og udsæt det om muligt helt til efteråret, når ynglesæsonen er helt og aldeles forbi. Eller måske ligefrem til vinteren, for så kan fuglene spise de sidste frugter.

Tips til sommeren

Top sælgere

Livekameraer

Livekameraer

Endelig er vores længe ventede fuglehuskameraer tilbage! Du kan følge med hele døgnet med blandt andet Natugle, Kirkeugle, Vandrefalk og Havørn. Vi ser frem til endnu en actionfyldt sæson!

Livekameraer