Tips til alle årstider

Forår, sommer, efterår & vinter. Hjælp hele året rundt!

Forestillingen om, at man kun behøver fodre fuglene i tilfælde af frostvejr er en gammel skrøne. Undersøgelser har nemlig vist, at der er talrige grunde til at hjælpe fugle og andre af havens dyr hele året rundt. Fra årets første kvidren til overlevelseskampen i tider med sne og frost har de god brug for en hjælpende hånd.

 

Tips til foråret

Tips til foråret

Selv om dagene allerede omkring jul begynder at blive længere, varer det dog et stykke tid, før temperaturen stiger. Men hen mod slutningen af marts har foråret i reglen bidt sig fast. Indtil da er det naturlige foderudbud yderst begrænset. Efter de kolde vinterdage er det vigtigt for fuglene at komme i form igen, inden ynglesæsonen for alvor sætter ind. Det anbefales i øvrigt at fortsætte med fodringen under ynglesæsonen. Fuglene er i den tid travlt beskæftiget med at finde en partner, siden udsøge sig en redeplads, lægge æg og endelig opfostre den næste generation. Det naturlige foderudbud er sjældent tilstrækkeligt, eller også falder det ikke sammen med fuglenes behov. På grund af de klimatiske forandringer dukker de fleste insektlarver frem halvanden uge tidligere end før. Dette misforhold betyder, at der ikke længere er sammenfald mellem udbud og efterspørgsel. Derfor er det nu næsten påkrævet at fodre, mens der er unger i rederne. Andre havedyr som pindsvin og egern har også brug for en hjælpende hånd. De er svækkede af vinteren, når de begiver sig ud på en søgen efter føde. For at kunne forplante sig, skal de så hurtigt som muligt genvinde deres normale vægt. Du kan også hjælpe bier og andre insekter ved at beplante haven med dyrevenlige planter og eventuelt hænge et insekt eller bihotel op. Energirig næring - Efter vinteren er havens dyr svækkede. Fuglene har behov for noget energifyldt næring som for eksempel solsikkekerner, Ren Hi-energy frøblanding eller fedtsøjler. Og glem ikke et særligt foder til egern og pindsvin, så disse også kan komme til kræfter. Ophængning af redekasser - Den bedste tid at hænge redekasser op er sådan set efteråret. Vil du supplere havens udbud med en ekstra, så skal den dog bare hænges op med det samme. Beplantning - Det er altid en fordel at have flest muligt dyrevenlige planter i sin have. Proteinholdig næring - Byd fuglene i din have på energirig foder som eksempelvis melorme. Ikke mindst i ynglesæsonen har fuglene brug for meget protein. Drikkevand - Husk altid at byde på frisk drikkevand.

Tips til foråret
Tips til sommeren

Tips til sommeren

Om sommeren er fuglebestanden på sit højeste. Mange sultne ungfugle forlader reden for at stå på “egne ben”. Afslutningen på ynglesæsonen markerer samtidig begyndelsen på den årlige udskiftning af fjerdragten. Det kræver en del ekstra energi. For trækfugle er det desuden vigtigt hurtigst muligt at anlægge sig et solidt lag ekstra ”brændstof” til den forestående rejse. Pindsvin er i denne tid beskæftiget med at opdrætte den næste generation. Da hunnen er travlt optaget, er det en god idé at fodre i denne tid og ikke mindst masser af vand! I en have med mange blomstrende blomster kan bierne lettere finde nektar. Undgå at klippe hækken mere end højst nødvendigt, og udsæt det om muligt helt til efteråret, når ynglesæsonen er helt og aldeles forbi. Eller måske ligefrem til vinteren, for så kan fuglene spise de sidste frugter. Hække og beskæring - Vent med at beskære hækken til ud i efteråret, når ynglesæsonen er forbi. Ungfugle - Det nye kuld fugle bliver langsomt selvstændige. Du kan hjælpe til ved at sørge for adgang til drikkevand og energirigt foder. Melorme - Det er altid en god idé at byde fuglene på melorm. Med dette proteinrige foder gør du virkelig noget godt for de fjerklædte venner. Stige til frøer og tudser - Hold øje med lysskakte og havedamme, hvor frøer og tudser godt kan komme galt af sted. Med en stige kan du befri disse dyr fra deres livsfarlige situation. Særligt kalorierigt foder - Sørg i efteråret for noget særligt energirigt foder; det er vigtigt for de fugle, der snart skal flyve sydpå.

Tips til sommeren
Tips til efteråret

Tips til efteråret

I begyndelsen af efteråret findes der stadig tilstrækkelig med næring i naturen, som eksempelvis frugter, nødder og frø. Men efter et par uger ændrer dette billede sig. I november oplever havens dyr ofte den første frost. Dagene er blevet mærkbart kortere, og trækfuglene fra Lapland er kommet og i mange tilfælde draget videre sydpå. Foderudbuddet er med andre ord blevet mere sparsomt, og det svindende dagslys betyder, at der tillige er mindre tid til at fouragere i. Ved foderautomaterne hersker der derfor livlig trafik. Du kan allerede i efteråret hænge en eller flere redekasser op. På den måde får fuglene tid til at vænne sig til det nye hus, inden vinteren melder sin ankomst, hvor de for alvor får brug for et tilflugtssted. Lad blade og grene blive liggende i haven. Mange dyr går i vinterhi, og de har derfor brug for at kunne samle materiale til at bygge sig en lun og velisoleret rede. Egern anlægger et forråd for at kunne stå vinteren igennem. Det ville ikke være uvelkomment, hvis den fik en hånd med til dette arbejde. En ekstra portion foder - Giv egern og pindsvin en ekstra portion på denne årstid. Det vil bekomme dem godt midt i forberedelsen til vinteren. Hække og buske - Efteråret er den bedste tid til at plante hække og buske. Fuglene elsker buske med torne, fordi de yder den bedste beskyttelse. Foderautomater - Benyt den rolige fodersæson ved begyndelsen af efteråret til efter behov at udskifte automater og fuglehuse. Blade - Lad bladene blive liggende i haven eller riv eventuelt en bunke sammen i et hjørne. Pindsvin og frøer holder af at grave sig ned i dem og tilbringe vinteren der. Redekasser - Har du stadig ingen redekasser i haven? I så fald er efteråret den helt rette tid til at få hængt en op. Har du allerede en redekasse, skal den blot gøres rent og kontrolleres. Energirigt foder - Sørg for at have energirigt foder som Ren Hi-energy, fedtsøjler eller jordnøddesmør parat. På den måde kan du bidrage til at sikre, at fuglene kommer godt gennem vinteren.

Tips til efteråret
Tips til vinteren

Tips til vinteren

Det er tiden for årets korteste dage. Fuglene har kun 7 timer om dagen til at optage mest muligt fedtstof, så de kan overleve de 17 timer lange, kolde nætter. I denne tid er der som regel stor trængsel på foderstederne. Nu er det særligt vigtigt at tilbyde fuglene foder med et højt energiindhold, for hver en bid giver fuglene et solidt energitilskud. Vær opmærksom på, at bladene i haven bør have lov at blive liggende. Ellers kan man uforvarende komme til at forstyrre et eller andet dyr, der er gået i vinterhi i bladbunken. Haveaffald - Lad haveaffaldet ligge. Ellers kan du komme til at vække alle mulige dyr af deres vintersøvn. Foder med højt energiindhold- Sørg for foder med et særligt højt energiindhold – for eksempel solsikkekerner, Ren Hi-energy eller proteinholdige melorm. Ro på foderpladsen - Vær opmærksom på, at fuglene på foderpladsen ikke bliver forstyrret. Først og fremmest gælder dette først og sidst på dagen, for da kommer de sig oven på natten henholdsvis gør sig klar til natten. Vand - Sørg for at der altid er vand til stede i rigelig mængde. Ved streng frost er det bedst med knuste isklumper. Ophængning af redekasser - Hvis du gerne vil se ynglende fugle i haven i foråret, bør du se at få hængt nogle redekasser op! Jo længere du venter, desto ringere er udsigten til fugleunger i haven. En ekstra portion foder - Det er altid godt at huske på egernene med lidt ekstra godt om vinteren (pindsvinene ligger og sover vintersøvn).

Tips til vinteren