Kom hurtigt i gang med dine nye indkøb

Tjek indholdet

Pak dine planter ud, straks de ankommer med pakkeposten, selv om du ikke har tænkt dig at plante dem med det samme. Sørg for, at indholdet svarer til din bestilling og lad os vide, hvis du har nogen spørgsmål.

Straks i jorden

Det er altid den korteste vej til et godt resultat, hvis du planter de indkøbte planter ud samme dag du modtager dem. Hvis du ikke har mulighed for at plante dem ud straks, følger her nogle gode tips til pleje af planterne, indtil du har tid til at finde spaden frem.

Otte tips til opbevaring af planter

 1. Åben indpakningen og anbring planterne på et tørt, frostfrit sted.
 2. Opbevar planter i potter på et køligt, lyst sted og giv dem en gang vand. Undgå at anbringe dem i direkte sol.
 3. Nogle (frugt-)buske og træer uden halmdække er pakket i plastikposer. Hold posen lukket omkring rodklumpen. Opbevar dem på et køligt, lyst sted uden direkte sollys.
 4. Opbevar vedplanter med halmdække (buske og nåletræer) på et køligt, lyst sted inden udplantningen. Sørg for, at de ikke tørrer ud - eventuelt ved at dyppe rodklumpen i en spand vand.
 5. Pak rødderne af roser og prydbuske uden rodklump ind i halm for at forhindre, at de tørrer ud.
 6. For alle planter gælder det, at du aldrig skal plante dem i frostvejr! Sørg altid for at opbevare dem på et frostfrit sted.
 7. Hvis du bliver nødt til at opbevare dine nyindkøbte planter udendørs i mere end et par dage, bør du plante dem i et såkaldt indslag: Grav en rende og afstiv eventuelt siderne med brædder. Dæk rødderne med den opgravede jord og vand godt.
 8. Hvis du opbevarer dine planter i et haveskur eller en garage, bør du finde en skyggefuld plet til buske og nåletræer. Lad rødderne forblive indpakket, indtil de skal plantes ud i haven. Planter uden rodklump eller blade kan anbringes på gulvet og dækkes med en fugtig sæk.

Hvilken tilstand modtager du din plante i?

Rødderne gør deres arbejde

De fleste af de planter, du modtager, befinder sig i en dvaletilstand. Det betyder, at de hviler, at de ikke er i blomst og følgelig ikke ser bedst mulig ud. Den vigtigste grund til at sende en plante i dvaletilstand er, at den kan tolerere flere knubs end hvis den var i vækst og blomstrede. Planter i dvale 'sover' trygt gennem forsendelse og fragt. Om nødvendigt forlænger vi ligefrem dvaleperioden ved at opbevare planterne længere ved en lav temperatur. Derfor ser den del af planten, som befinder sig over jorden, måske ikke ud af noget særligt ved modtagelsen, men nede under jorden gør rødderne deres arbejde og udvikler en livskraftig og blomstrende plante til de kommende sæsoner.

I foråret og om sommeren er det muligt, at nogle planter sendes, mens de blomstrer. Disse første blomster går meget ofte til under transporten, men så snart planten er kommet i jorden, vil den fæstne sit rodsystem og så begynde at sætte nye blomster. Det betyder højst, at du ikke får særlig mange blomster på planten det første år.

Hvad er god kvalitet?

En plantes kvalitet afhænger af rødderne. Hvis du vil bedømme kvaliteten, kan du gøre følgende:

Tag planteskolepotten i hænderne og vend den rundt. Prik nogle gange på bunden for at løsne rodklumpen.

Træk forsigtigt i potten, så rodklumpen kommer til syne. Hvis du giver dig til at plante med det samme, er der ingen grund til at stoppe rodklumpen tilbage i potten. Læg mærke til, om rødderne står tydeligt frem over hele rodklumpen, og om de holder denne godt sammen. Jo stærkere rødder, jo stærkere plante. En plante med et godt udviklet rodnet er derfor af god kvalitet. Der kan sagtens være stor forskel på røddernes tykkelse de forskellige plantesorter imellem: den ene plante har tykke rødder, mens en anden har tynde trådrødder.

Plantretips:

Hvis du ikke kan få planten ud af potten uden at bruge kræfter, er det bedre at skære potten op. For at sikre en god vækst er det vigtigt, at rødderne er løse. Derfor er det en god idé at ryste rodklumpen godt et par gange, inden den sættes i jorden. Tryk jorden godt sammen om den nyplantede plante og vand den straks og gerne igen ikke længe efter.


Garanti

Vi leverer kun 100 % kvalitetsplanter fra vores egne marker og tilbyder dig 100 % vækstgaranti på alle vores planter i to måneder. Da du vil modtage planter i dvaletilstand, bør du væbne dig med tålmod et par uger, indtil de vågner op.

 

Stauder

En urtepotte giver en stærk rodklump

Jo bedre en plantes rødder er udviklet, jo hurtigere vil planten vokse, og stærke, robuste rodklumper dannes ved at sætte de unge planter i potter. Når du modtager dine indkøb, bør du derfor lade dem stå i potterne et stykke tid. Undlad at tage dem ud af potterne før lige inden, planterne skal plantes ud. Vand planterne regelmæssigt for at holde dem friske og sunde.

Hvornår har man ikke brug for en urtepotte?

Det er ikke alle planter, som behøver denne karenstid i en potte. Planter med rhizom (gr.: fladt, krybende skudsystem) eller tykke pælerødder kan plantes lige ud i jorden. Spred rødderne så godt som muligt i plantehullet men vær forsigtig med ikke at rive dem over.

Hvornår skal man plante ud i jorden?

Plantetiderne for stauder er generelt forår og efterår. De varme sommermåneder er ikke velegnede, og det er helt 'forbudt' at plante i de kolde måneder. Men når man kan dyrke planter i potter, bliver plantesæsonen så meget længere. For det bedste resultat gælder dog stadigvæk, at det tidlige forår eller det sene efterår er de bedste plantetider.

Den korrekte afstand mellem planterne

Hvor tæt kan man plante i sin have? Det er svært at give et helt generelt svar på det spørgsmål. En plantes trivsel og vækst afhænger dels af jordtypen, men også af voksestedet og den plads, planten har både over og under jorden. Generelt set skal der 11 planter til en kvadratmeter, og afstanden mellem lave planter er 20-25 cm. Mellemhøje planter kræver en afstand på 35-40 cm, og de større og højere planter breder sig med 50 til 75 cm afstand til naboen.

Placeringen af planterne

Start altid med planterne bagest i bedet og arbejd dig så fremad, så du ikke tramper på alt det nyplantede. Tag forsigtigt planten ud af potten lige inden, den skal i jorden; hold planten i rodklumpen og sørg for, at rødderne bliver løsnet. Det gøres bedst ved at klemme rodklumpen et par gange og ryste den. Nu kan du sætte planten i det plantehul, du har gravet. Når det er sket, presses jorden godt sammen om planten. Og når alle planter er kommet i jorden, er det tid at vande grundigt og længe - enten med vandkande eller med en vandslange, der er indstillet med et lavt tryk, som ikke ødelægger de nyplantede planter. Den første tid er det klogt at vande dagligt.

Nyd de fantastiske blomster

På de fleste stauder visner blade og blomster i efteråret for at vende tilbage i foråret. Det gælder også kantplanter og løgblomster. I takt med at stauder bliver ældre, vil de sætte flere og flere blomster år for år. For at kunne nyde denne blomsterpragt så længe som muligt, er det vigtigt at fjerne de visne blomster.

Pleje af dine planter

Særligt høje planter kræver lidt ekstra opmærksomhed. Det kan være fornuftigt at sætte nogle stokke i jorden til støtte eller at dele planterne, hvis de bliver for store og tætte. Det gøres ved forsigtigt at grave planten op og så dele rodklumpen i flere dele med en skarp spade eller kniv. Når du har fjernet de døde rødder og rådne plantedele, kan du plante de enkelte dele forskellige steder i bedet. Du vil se, at de nye planter begynder at vokse kort tid efter. Det anbefales at luge regelmæssigt, især i begyndelsen af sæsonen. I takt med de unge planter vokset ukrudtet også frem. Men når først de unge planter har fået rigtig fat, vil ukrudtet have svært ved at finde plads og lys til at trives.

Et par tips:

Fordelene ved at plante i efteråret
Der er en række fordele forbundet med at plante ud i efteråret. Planterne får fat før vinteren, og du kan nyde planterne allerede i det tidlige forår. Desuden er de mere robuste over for eventuelle tørkeperioder den følgende sommer. Det er vigtigt at fugte rodklumpen godt inden plantningen - et gammelt kneb er simpelthen at dyppe den i en spand vand.

Forbedring af jorden
Der er mange typer jord, og hver af dem kræver sin helt egen behandling, hvis jordstrukturen skal forbedres. Sandjord er løs og holder derfor ikke særlig godt på vand. Ved at blande kompost i topjorden opnår man en jord, der hænger bedre sammen og dermed også holder bedre på vandet. Lerjord er meget solidt, men kompost kan løsne denne type jord og gøre den lettere i strukturen. Rødderne skal have mulighed for at ånde, så en løs jord er meget vigtig. Vil man være helt sikker på, at der er tilstrækkeligt med næringsstoffer i jorden, kan man blande kogødning i sin kompost.

Gem den store rive til foråret
Ta inte bort vissna löv på hösten. De skyddar växterna under och de multnar ner till näring. Kratta gärna in löven i rabatterna i stället för att gå omvägen genom att lägga dem i en kompost. Det blir ju dubbelt arbete om man sedan skall ta lövkomposten för att köra ut och lägga den i rabatterna. Den bästa tiden att kratta bort vissna löv och skära ner vissna stjälkar är under våren.

Undersøg din jordtype først
Det første, du bør holde dig for øje, når du køber planter, er jordtypen og kvaliteten i din have. For det bør i høj grad være medbestemmende, når du vælger planter. Alle planter vokser bedst, hvis jorden har en god struktur, så den kan holde på fugtigheden og samtidig lade planternes rødder ånde. Hvis jorden i din have ikke har en god struktur, kan du naturligvis arbejde på at forbedre den.

Øg jordens evne til at holde på vand
Det er faktisk ikke så svært at øge havejordens evne til at holde på fugtigheden. Det gøres ved at blande organisk materiale i topjorden, hvad enten der så er tale om lerjord eller sandjord. Denne kompost kan opsuge ni gange sin egen vægt i fugtighed, så for mange planter er blot en smule kompost den afgørende forskel, hvis der indtræffer kortere tørkeperioder.


 

Klatreplanter

Det bedste sted at plante

Vedbend vokser af sig selv, men mange klatreplanter har ikke tilstrækkeligt med luftrødder eller slyngtråde til at klatre på egen hånd. Du kan købe flere forskellige former for støtteanordninger eller måske ligefrem et espalier. Dette sidstnævnte placeres bedst et stykke ud fra muren eller hegnet, så planterne har lidt plads at udfolde sig på.

Men hvor er det så bedst at anbringe dine klatreplanter? Det afhænger af planten. De blomstrende klatreplanter holder af at stå i direkte sol, men det gælder ikke for alle klatreplanter. Klematis er for eksempel en skovplante (andet navn: skovranke), og den skal derfor helst holdes ude af direkte sollys. Desuden er det oftest nødvendigt at binde en klematis op, da bladstilkene ikke er stærke nok. Vedbend klarer sig også godt i skygge - en undtagelse er dog den brogede variant, der kræver meget sollys.

Hvornår skal de plantes?

Plantningen kan begynde tidligt i efteråret fra september, og i foråret kan den fortsætte helt frem til maj.

Hvordan skal de plantes?

Sørg for at grave et rigeligt stort plantehul og fyld det halvt op med en god havemuld eller kompost. Anbring derpå klatreplanten i en vinkel ind mod muren/hegnet. Giv stærke klatrere som vedbend og blåregn (wisteria) masser af rum til siderne og for oven. Sæt rodklumpen i en spand vand natten over inden udplantningen og plant så vedbenden på samme måde, som du ville plante et træ. Den eneste forskel er, at med klatreplanter skal nettet omkring rodklumpen løsnes og efterlades under rødderne. Undgå at planten tørrer ud og vand den ofte og rigeligt. Den tåler dog tørke i temmelig lang tid i det tidlige efterår og sene forår.


 

Prydbuske og træer

Hvornår skal de plantes?

Det bedste tidspunkt at plante prydbuske og træer er forår og efterår. I disse perioder hviler planterne og kan derfor transporteres uden de store problemer. Undgå helt at plante i frostvejr, da planterne ikke kan optage vand, mens den kolde luft kan tørre rødderne ud eller forårsage frostskader. Træer og buske i potter eller krukker kan dog godt plantes om sommeren, men disse skal i så fald have ekstra meget vand i de følgende uger: De har allerede blade og tørrer derfor hurtigere ud.

Plantning

Plantning af prydbuske og træer sker sådan her: Anbring busken eller træet i en spand vand og grav så et rigelig stort plantehul. For at give rødderne mulighed for at finde vand og næringsstoffer skal jorden graves godt igennem. Men så er du også klar til at plante. Anbring planten i plantehullet og sørg for, at rodkraven befinder sig under jorden. Rodkraven kan kendes på de lille fortykning, der har en anden farve end resten af stammen/stænglen. Fyld plantehullet halvt op med løs jord og giv det et godt skvæt vand. Fyld så plantehullet helt op, pres jorden godt sammen om planten og vand igen. Sørg for at træet eller busken også får tilstrækkeligt med vand efter plantningen.

Potter og halmdække

Fjern potten fra de buske, der har groet i planteskolepotter. Gør det forsigtigt og forsøg at bevare rodklumpen så intakt som muligt. For planter med halmdække skal dette først fjernes, så de bare rødder er synlige. De fine små rodstrenge er nødvendige for optagelse af vand.

Lidt omsorg giver store resultater

Buske og træer er lette at holde. I foråret kan de trænge til noget ekstra organisk gødning. For at undgå rodskader bør du arbejde gødningen forsigtigt ned i jorden og ikke gå for dybt, eller du kan vælge blot at udlægge gødningen på overfladen. Er der tale om podede buske og træer som for eksempel valnød, er det vigtigt at bevare den tilsigtede vækst, så her må vildtvoksende skud klippes af. For brogede buske anbefaler vi, at du klipper de grønne grene af med det samme. Lugning gøres bedst i hånden eller forsigtigt med en hakke.

Tips til succesfuld omplantning:

Buske er lette at plante om i foråret og efteråret. Hvis du ønsker at flytte den til et mere passende sted, kan du følge disse trin:

 • Bind grenene sammen så du har lettere adgang til roden.
 • Tegn en stor cirkel rundt om træet med en skovl eller spade.
 • Tegn en anden cirkel et spadehoveds bredde længere ude.
 • Fjern jorden mellem de to cirkler til en dybde på ca. en halv meter.
 • Fra den gravede rende kan du nu hakke bundrødderne over. Det burde ikke være svært, da siderødderne allerede er hakket over.
 • Forbered et nyt plantehul. Det bør være omkring 30 cm større end rodklumpen i diameter.
 • Løsn jorden godt og sæt træet i plantehullet.
 • Fyld hullet op med jord og stamp den godt til.

 

Hække

Plantetid

Det bedste tidspunkt at plante en løvfældende hæk på er i november. Planterne kan så nå at få fæste inden vinteren for alvor begynder. Så længe det endnu ikke fryser, kan du plante til ud på vinteren og helt frem til april. Det bedste tidspunkt at plante stedsegrønne hække på er i oktober eller april.

Udplantning

Gennemvæd rødderne godt 24 timer før udplantningen ved for eksempel at stille dem i en spand med vand. Grav en rende, som er dyb og bred nok til, at rødderne kan brede sig ud. Drys så et lag havemuld eller kompost i bunden af renden. Hvis hækplanterne sættes i en tung lerjord, kan der tilføjes lidt sand. Tryk forsigtigt jorden sammen om planterne, så de står lodret.

Vand

Det er vigtigt, at planterne får tilstrækkeligt med vand under og umiddelbart efter udplantningen. Derfor bør du sikre dig, at jorden er presset sammen og gennemvædet, og at vandet er trængt ned gennem rodnettet. På den måde får rødderne god kontakt med jorden. Der skal også vandes regelmæssigt i det første år efter plantningen, mens du kun behøver at vande i tørre perioder derefter. Enligtstående planter kræver generelt mindre vand end buske, der står i hække.

Fordampning forhindres

Buske, som bliver tørre om vinteren, får brune grene i foråret. For at undgå dette anbefaler vi, at du dækker jorden under buskene med et lag af organisk materiale såsom blade fra hækken selv eller træflis. På den måde undgås unødig fordampning fra jorden.

Fritvoksende eller klippede hække

Der er to måder at beskære en hæk: som en fritvoksende hæk eller som en faconklippet hæk. Hvis du for eksempel har en store have og vælger at lade hækplanterne vokse helt frit, så skal du huske, at den hæk med tiden vil blive meget bred. Selv med en fritvoksende hæk skal planterne derfor beskæres lidt hvert år. Alle de grene, der stikker for langt ud skal sammen med døde grene skæres af. En klippet hæk kræver naturligvis mere vedligeholdelse, fordi den skal beskæres flere gange i løbet af vækstsæsonen. Sørg for at du beskærer hækken lidt smallere i toppen end i bunden, for på den måde kommer der mere lys ned, så også de nederste grene kan forblive smukt grønne. Du starter med at beskære siderne og arbejder dig siden opad.

Tip til beskæring

Inden du begynder på beskæringen, kan du trække en snor for at få samme højde i begge ender.

Frugt fra vores egne haver

Plantning

Tag ikke frugttræet ud af indpakningen, før du rent faktisk har tænkt dig at begynde udplantningen. For da rodklumpen er viklet ind i et halmdække, kan de holde sig længere tid fugtigt i indpakningen. Følg disse skridt, når du planter dit frugttræ eller din frugtbusk: Sæt rodklumpen i en spand vand i en halv dag - stadig med halmdækket på. Grav så et stort hul og løsn siderne og bunden godt. Fjern halmdækket fra rodklumpen og stil træet i plantehullet. Husk at have en god pæl ved hånden, som du senere kan støtte træet med. Fyld plantehullet halvt op med jord og ryst så træet lidt, så rødderne bliver løsnet. Fyld derpå hullet op og tramp jorden godt fast omkring træet. Og så er det tid at vande rigeligt!

Jordbær

Jordbærplanten er let at have med at gøre. Vores sommervarianter trives også godt på mere mager jord, men den bedste jord til jordbær er nu en let, humusrig jord. Jordbær kan dyrkes på de samme planter i tre år, hvorpå de skal udskiftes. Det er en god idé at have sine jordbær flere forskellige steder i haven og købe nye (virusfri) planter. Her er nogle idéer, så du kan nyde de friske jordbær tidligt på sæsonen: Brug tunneldrivhus eller plantebakker. Læg sort plastik ud omkring planterne, det varmer jorden op. Læg perforeret plastfolie over planterne i et par uger i løbet af marts eller april; det holder rækkerne rene og forhindrer ukrudtet i at tage magten. Sidenhen anbefaler vi, at du bruger halm eller en plantemåtte omkring plantehullerne.

Æbler

Når det gælder æbler, er krydsbestøvning næsten altid nødvendig for befrugtning. Det betyder, at der skal være mindst 2-3 æbletræer i nærheden af hinanden. Æbler kræver en næringsrig jord, så du står dig ved at blande gødning i jorden i foråret - omkring 50 gram pr. m2. Om efteråret er gødning fra en stald eller kompost også en mulighed. Det er vigtigt for æbledyrkningen, at jorden ikke er for sur. For at stabilisere syre/basebalancen kan du drysse 50 gram kalk ud over hver kvadratmeter jord hvertandet år. Det er dog ikke nødvendigt med lerjord.

For at sikre, at æblerne vokser godt, er det en fordel at bøje grenene nedad. Det bremser grenenes vækst og sikrer dermed en hurtigere frugtning. Når du beskærer æbletræerne, er det vigtigt at der kommer tilstrækkeligt med lys ind i midten af træet. Udtynding er derfor en god måde at beskære træerne, og dette gøres bedst mellem december og marts.

Blåbær

Hvor æbletræerne ikke sætter pris på en sur jordbund, er det anderledes fat med blåbærrene. De trives bedst i sur jord med et højt humusindhold. Så spred lidt sphagnum i plantehullet. Vi anbefaler også, at du dækker jorden med et godt lag kompost eller træflis, da rødderne kan ligge meget tæt på jordoverfladen. Blåbær formerer sig ved krydsbestøvning, så det er nødvendigt at have mindst to buske sammen. Blåbær kræver kun lidt næring, cirka 20 gram gødning pr. busk i foråret.

Brombær

Den bedste måde at dyrke brombær er ved at hænge dem op i stålwirer. Hvis du dyrker dem på en fed jord, skal denne løsnes godt før udplantningen. Hvis der omvendt er tale om en let jord, kan du med fordel tilsætte den en god portion kompost. Beskæring af brombærbuskene sker således: Skær de grene væk, der har båret frugt, men som nu hænger ned mod jorden. Skær også alle sidegrene af bortset fra de inderste et eller to skud og sørg desuden for, at grenlængden højst er to meter.

Vindruer

Selv om vindruer normalt dyrkes som en klatreplante, så er den det faktisk ikke. Derfor kræver denne plante en god støtte i form af et stativ eller en plantepæl. Desuden kræver vindruer meget kalk i jorden, så det er en god idé at tilføje noget til jorden under udplantningen. For at få de herlige store, saftige vindruer, er det nødvendigt at gå lidt hårdt til værks. Det betyder i denne sammenhæng, at klaserne af små frugter tyndes ud for at give resten af planten så meget mere energi til væksten. December er den bedste tid at foretage dette indgreb. Dæk bunden af planten og jorden til om vinteren med en plantemåtte eller kompost og vand planten rigeligt i marts.

Hindbær

I lighed med brombær har hindbær godt af at blive dyrket på wirer, og busken trives bedst i en let, ikke for vandholdig jord. Hvert år sætter busken nye skud, som året efter vil bære frugt. Hindbærbuske behøver ikke beskæres de første to år ud over de døde grene, men tredje år bør du beskære busken, så den står tilbage med cirka fem smukke, kraftige hovedgrene. Fjern de grene, der blomstrer sent eller har en uheldig form eller retning og skær de frugtbærende grene af lige efter høsten. Herefter anbefaler vi, at du skærer én af de større grene væk hvert år for at give nye skud plads og lys. Den bedste måned til beskæring er marts, men efter høsten kan man også beskære hindbærbuske.

Kirsebær

Kirsebær vokser bedst i næringsrig, men ikke for tung eller fugtig jord. De behøver stort set ikke at blive beskåret, men det er vigtigt at tilføre træerne gødning, når de begynder at bære frugt. Fra det øjeblik kan du give træet 50 gram gødning pr. kvadratmeter og eventuelt 20 gram kalk. Det sidste er dog ikke nødvendigt på lerjord.

Stikkelsbær

Stikkelsbær er lette at holde. Det er vigtigt, at de plantes i fugtig jord, så hvis du har en tør have, anbefaler vi, at du giver dem ekstra vand med en vandkande eller en havevander.

Pærer

Et pæretræ har behov for de samme næringsstoffer og den samme pleje som et æbletræ. Krydsbestøvningen foregår også på samme vis, så vi anbefaler, at du anbringer to eller tre træer sammen. Et pæretræ - og særligt hovedstammen - vokser på livet løs, men hvis du ikke beskærer det, vil det blive højt og smalt uden mange sidegrene. For at få en stor krone skal du bøje grenene nedad. Det bør gøres i det første år efter plantningen og helst i foråret inden blomstringen. De lodrette skud kan beskæres om vinteren.

Blommer

Blommetræer foretrækker fugtig jord uden ukrudt, så det er vigtigt at holde græs og ukrudtsplanter i skak. Det gøres bedst ved hyppig lugning. Blommetræets grene skal bøjes nedad som det også er tilfældet med æble- og pæretræer. Et blommetræ skal dog stort set ikke beskæres, blot tyndes lidt ud, hvad der bedst foregår lige efter høsten.