Links

Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forening er - i modsætning til mange andre naturbeskyttelses-organisationer i ind- og udland - karakteriseret ved på en gang at være:

- en forening, hvor medlemmerne samles om deres fælles interesse,
- en udfarende organisation for fugle- og naturbeskyttelse - og
- en fagligt arbejdende organisation, der selv står for at indsamle og
- udbygge vor viden om fugle og natur på videnskabeligt velkvalificeret
grundlag.

Derfor er Dansk Ornitologisk Forening for alle med interesse for fugle og naturbeskyttelse, og foreningen tæller i dag ca. 12.000 medlemmer.


Dansk Ornitologisk Forening

Forest Stewardship Council®

FSC ® logoet angiver produkter, der indeholder træ fra veldrevne skove. De er uafhængigt certificeret i overensstemmelse med reglerne for Forest Stewardship Council ®

 

   


FSC certificerede produkter kendes på FSC træ logoet


FSC® (Forest Stewardship Council®)