Stær

Sturnus Vulgaris

Stær

Den er mindre end en Solsort. Er korthalet og har et ret langt næb, som er gult om sommeren og mørkt om vinteren. Overvejende sort med en grønlig- / lilla skær og om efteråret / vinteren er fjerdragten fyldt med masser af lyse pletter.

Størrelse: Med sine 21 cm er den mindre end Solsorten, men derimod er vingefanget på de 37-42 cm lidt bredere en Solsortens.

Vægt: 80 - 90 gram

Opholdssteder: Yngler gerne i løvskov, spredte naturskove og i haver. Den er en delvis trækfugl som gerne færdes i flok uden for ynglesæsonen.

Rede: Reden er halvåben og den bruger gerne gamle reder og redekasser. Basis redemateriale er af grene, strå og tørret græs. Stæren kan også godt finde på at lægge æg i en anden stærs rede.

Æg: Midt i april lægger Stæren 5 - 6 blålige æg, som den bruger 12 - 14 dage at udruge. Ungerne flyver fra reden efter godt 20 dage.

Foder: Stæren spiser generalt alt, men til ungerne bliver der som regel bragt insekter.

Lyd: Den har et utrolig bredt repertoire og kan efterligne rigtig mange menneskeskabte lyde: Toge, mobiltelefonen og en fløjt / pift. Ellers er dens sang en sammenhængende, klikkene, rullende og surrende klang, men afbrudt af en skarp tone som falder i styrke (lige som børn der efterligner et skud fra en pistol).

Øvrigt:

  • Sort med en glans af en lilla- / grønlig skær.
  • Efterårs- / vinterdragten fyldt med gulhvide pletter, med et mørk næb.
  • Om sommeren er pletterne "slidt" af, og næbbet er "vasket" gult.
  • Ungfuglenes kroppe er fyldt med lyse prikker og dens hovede er mat brunt