Solsort

Turdus merula

Solsort

Nok vores mest kendte fugl som næsten alle har en mening omkring, såsom: Bedste Sangfugl, Dominerende, Brutal og Kongen.

Størrelse: Længde 25 cm, vingefang 38 cm

Vægt: 80 - 110 gram

Opholdssteder: Solsorten holder gerne til i skove, parker og haver.

Rede: Reden bygges i træer, buske eller hække. I beboede områder har den tit reden (som helst skal være åbne redekasser) de sjoveste steder, som i udhuse og carporte.

Æg: Fra marts - august får den 2 - 3 kuld. Hvor der lægges op til 4 brunplettede / grøn-blålige æg

Foder: Forår / Sommer står menuen gerne på regnorme, snegle, insekter og sidst på sommeren gerne frugt og bær.

Lyd: Man kan sige at den har et stort repertoire. Kald: en fin og rullende 'srrieh'. Når den bliver opstemt er det en dyb 'dack' som den kommer med. Alarmkaldet er et dæmpet 'djoek' eller et hårdere 'dack dack dack', efter et længere tids forløb 'taktak derriegie doek-doek' eller et højlydt 'tieks tieks tieks'. Solsortens sang: højlydt og melankolsk fløjten, som er relativt langsom men med masser af toner.

Øvrigt: Hannen er sort med gult næb (næsten sort om vinteren) og gule øjenring. Hunnen har en brun overside, rødbrun underside med en lysere strube og plettet bryst.

Ungfuglene ligner hunnen, men bare noget mere rødbrunligt og med en tydeligt plettet underside.