Skade

Pica pica

Skade

I Europa betragtes skader som ikke-truede fugle. Du kan ikke gå galt med den smukke skade med den sorte og hvide fjerdragt og den lange hale. Den sorte farve skifter til metallisk grøn, blå og lilla. Maven og den øverste del af vingerne er hvide. Begge køn er ens.

Størrelse: 44-46 cm

Vægt: 180-270 g

Forekomst: Skaden forekommer i mange forskellige biotoper; skov, landskab, byer, parker og haver, men helst i forbindelse med mennesker.

Rede: En stor rund rede, der er bygget år efter år i træer eller høje buske. Rammen er lavet af grene og kviste, og den er foret med ler og plantemateriale.

Æg: Et kuld pr år med 3-9 grønlige æg med brune pletter i marts-april.

Foder: Insekter, især biller, frugter, frø, esser, små gnavere. Det er altædende og kan godt finde på at tage unger og æg i andre fugles reder.

Andet: Skaden er meget årvågen og lever i livslange par. Unge fugle kan samles i flokke om natten. Det er en hjemmehørende fugl.