Kvækerfinke

Fringilla montifringilla

Kvækerfinke

På størrelse med Bogfinken og forveksles af og til også med den. Brystet, skuldrene og vingebåndene er orangebrun.

Størrelse: Næsten lige så stor som Gråspurven og med en vingefang på ca. 28 cm.

Vægt: 23 - 29 gram

Opholdssteder: Det er en meget udbredt ynglefugl i birke- og nåletræsskove i nord Europa. I vest- og midteurope europa(inkl. DK)er det en meget udbredt trækfugl og vintergæst og især hvor der forkommer masser af bog.

Rede: Reden bliver bygget højt i træet ind mod stammen. Hunnen bygger den af bark, lyng, mos og græs. Ydermere bliver reden fyldt med fjer, hør og mos.

Æg: 1 til 2 kuld og 5 - 7 blå til brune æg med røde pletter og streger.

Foder: Om sommeren lever den af insekter og insektlarver. Om vinteren står menuen af frø og hovedsageligt af bog.

Lyd: Dens kald kendes ved en nasal 'kèèp'. Under flugt og under træk kommer vil du høre et kort nasal 'jèk'.

Øvrigt:

  • I yngledragten har hannen et sort hoved, ryg og næb
  • Vinterdragten hos hannen er næbet gult med en sort spids. Hvor hoved og ryggen var sort i yngletiden, er det nu aflæst af en mere grålig farve, samt et sjusket udseende.
  • Hunnen har overvejende et brunt hoved og hvor halssiderne er grå, samt mærke pletter på halssiderne.
  • Ungfuglene har en gulbrun bug og overgump