Kernebider

Coccothraustes coccothraustes

Kernebider

Kernebideren er en stor finke med en kort hale, samt en kraftig hoved og hals.

Størrelse: Med sin 18 cm er den noget større end dompappen, men næste lige så stor som stæren.

Vægt: 50 - 60 gram

Opholdssteder: Kernebideren holder gerne til i løvskove og parker, men generalt sidder den helst højt oppe i træerne.

Rede: Reden bliver næsten altid bygget højt oppe i træerne, tæt på stammen og består af grene, rødder og strø.

Æg: Mellem april-juni fås 1 til (2) kuld, hvor der lægges op til 5 æg. Hunnen udruger æggene på ca. 11 - 13 dage. Flyvefærdige efter 12 - 13 dagen og selvstændige efter 30 dage

Foder: Insekter, solsikkefrø, kirsebærsten samt sten og kerner fra blommer, æbler og hårde frø af forskellige løvtræer. Spiser også fra et foderbræt

Lyd: Har et hårdt og skarpt 'tzik' og bruges som regl mens den flyver. Kan sammenlignes med Rødhalsens lidt finere 'tik', men så bare noget mere eksplosivt.

Øvrigt: Kernebideren er noget større end dompappen, men næsten lige så stor som stæren. Hannen og hunnen kan skelnes på svingfjerene, hannens er helt sorte mens hunnens er lysere (grålige). Dens næb og hals er meget kraftig, man kan næsten sige at den ligner en lille pappegøje. Dominerende farver er rustbrunt, beige & grå nuancer. Om sommeren er næbet gråsort med en blålig basis, mens den om vinteren er bleggul eller ben hvidt.