Jernspurv

Prunella modularis

Jernspurv

Den er brun på toppen med mørke markeringer. Brystet og en del af hovedet er blågråt og øreområdet er brunligt. Ungfuglen har oprindeligt det brungrå mørke plettede øverste hoved og stærkere stribede dele, men udvikler sig hurtigt til et fjerdragt, der næsten ikke skelnes fra de voksne. Det er diskret og minder om gråspurve hannen, men har et slankt næb.

Størrelse: Omtrent samme størrelse som spurven. Vingespændvidde varierer fra 19 til 21 cm.

Forekomst: Det er en talrig og udbredt ynglefugl. Det yngler i parker, skove, heder, haver og byområder. Det kan også findes meget højt i bjergene.

Rede: Deres reder er lavet af mos og kviste, der er godt skjult dybt i buske eller lavt i nåletræer.

Æg: Mellem april og juli har de 2 kuld med 4 til 5 blå æg pr. kuld. Hunnen lægger på æg i 14 dage. Ungerne er flyveklar 12 dage efter klækning.

Foder: De spiser insekter og andre små hvirvelløse dyr. Om vinteren spiser de også frø. De besøger lejlighedsvis foderpladserne.