Grønsisken

Carduelis spinus

Grönsiska

Grønsisken er en lille og yndefuld fugl og omtrent samme størrelse som den blåmejse. Den har et relativt slank, spids næb og en kort, tydeligt gafflet hale. Den har en gul vingestribe og gule halesider. Toppen af grønsisken er grønlig og dens underside er hvid. Flankerne og bagsiden er stribede. Hos hannen ser vi en sort hovedhætte, en lille sort hageplaster og et gult bryst. Hos hunnen ser vi flere grågrønne farver, og hovedhætten mangler. Ungfuglen er kraftigt stribet og har brune nuancer på ryggen og har et blegt hoved.

Størrelse: Mindre end gråspurven med sine 12 cm. Dens vingefang er 20 til 23 cm.

Rede: Grønsiskens reder er lavet af halm, mos og skorper. De er normalt placeret højt i nåletræer.

Æg: De yngler i april-juli og har typisk 2 kuld pr år. Der kommer 3 til 5 rødstribede, lyseblå æg pr kuld.

Foder: De spiser næsten kun frø fra løvfældende og nåletræer, deres unger spiser også præ-gennemblødte frø. De spiser også insekter.

Øvrigt: Grønsisken optræder nogle år talrigt herhjemme som træk- og vintergæst. Antal besøgende I vinterperioden afhænger af fødemængden.