Gærdesmutte

Troglodytes troglodytes

Gærdesmutte

Lille og buttet med en kort hale. Fjerdragten er rødbrun med fine mørke tværstriber.

Størrelse: Mindre en gråspurven. Med en størrelse på ca. 10 cm og vingefang på omkring 17 cm, falder den i kategorien: små havefugle.

Vægt: 8 - 12 gram

Opholdssteder: Yngler / opholder sig i skove, parker, haver hvor der er et busket undervegatation. Gærdesmutten er en trækfugl i N-Europa, men regnes generalt for at være en standfugl i Danmark.

Rede: Er kugleformede og bygges i tæt buskads, placeres for det meste lige over jorden. Hannen bygger flere reder, hvoraf hunnen vælger sin mage / rede!

Æg: Yngler fra april-juli, hvor den tit får to hold af 6-8 æg. Æggene er hvide. Udrugningen som hunnen tager sig af, tager 16 - 17 dage. Efter yderligere 16 dagen flyver ungerne fra reden.

Foder: Insekter, insektlarver, små orme og edderkopper. De er nogle små støvsuger og samler oftes op under foderstederne.

Lyd: Gærdesmuttens sang er forbavsende kraftig taget i betragtning af hvor lille den er. Sangen består af lange serier af triller og toner. Ved uro høre man et hårdt 'tseck' eller zerrr.

Øvrigt: Er en af de mindste europæiske ynglefugle. Lille og tæt og dens lille hale rejses tit i små ryk så den står lodret op.