Bogfinke

Fringilla coelebs

Bogfinke

På størrelse med gråspurven, men har bare en lidt længere og tyndere hale. Bogfinken har to klare hvide vingebånd. Næbbet er kegleformet og kraftig, om sommeren er det blygråt og om vinteren brunligt.

Størrelse: Med sine 15 cm har den nogenlunde den samme størrelse som Gråspurven. Vingefanget ligger mellem de 25 og 28 cm.

Vægt: 19 - 24 gram

Opholdssteder: Sammen med solsorten er det den mest alm. ynglefugl i Danmark. Yngler i skove, parker og haver.

Rede: Bogfinken er en rigtig håndværker når det gælder redebygning. Den bygger en solid rede af strå, græs og mos, yderst lav og edderkoppespind til at holde sammen på den.

Æg: Fra april - juli udruger bogfinken to hold / 4 - 5 æg.

Foder: I løbet af sommeren står menuen for det meste af insekter og om vinteren står den på frø.

Lyd: Det mest hørte kald er et skarp og klart 'pienk'. I flugt giver den et blødt 'djeuup' og alarmkaldet er et fløjtende 'huut' eller 'huuiit'. Dens sang er afhængig af hvilket land / område, men en ting er sikkert, dens repertoire er stort. Hos os er det tit et utal serier af hurtige, skarpe tone som langsomt daler i tone og hvert serie afsluttes med f.eks. 'tsjoewie'.

Øvrigt:

  • Er den mest udbredte finke.
  • Hannen: Broget, blågråt hoved, undersiden vinrød, overgump grøn og hvid vingebånd.
  • Hunnen (og ungfuglene): Gråbrune med hvid vingebånd.