Pindsvin

Pindsvin

Pindsvinet blev fredet i 1972 og klassificeret som nær truet i 2020. Et mere storstilet landbrug, miljøgifte i jorden og øget trafik på landeveje førte til dette. Hvis du har en have, er der flere måder at sikre, at pindsvinet trives. Pindsvin lever under buske i tætbevoksede haver eller parkanlæg, men de findes også i skovområder og i det uslåede krat langs jernbaner. Hvis man én gang har fået øje på et pindsvin, vil man nok støde på det igen. Pindsvin benytter sig nemlig ofte af de samme stier. Om natten eller i skumringen går de ud for at søge efter føde, og de tilbagelægger gerne en 3-5 kilometer i løbet af en nat. Du kan hjælpe disse dyr med Vivaras produkter til pindsvin. Der er desuden fordele ved at have et pindsvin i haven: den spiser for eksempel de snegle, der ernærer sig af havens planter.

I slutningen af oktober, begyndelsen af november går pindsvinet i vinterhi. I tiden forud tænker det derfor ikke på andet end at æde. Når nattefrosten sætter ind, bliver det som regel sparsomt med naturlige fødeemner. For at overleve vintersøvnen skal pindsvinet mindst veje 600 gram. Det skal kort sagt æde sig en fedtreserve til.

Selv om åndedrættet under vintersøvnen er reduceret til et minimum, og fordøjelsen er mere eller mindre suspenderet, har pindsvinet behov for fedtreserver at tære på. Ellers kan det vågne op igen, fordi reden ikke er varm nok, eller reserverne er opbrugt. En sådan opvågnen koster imidlertid så meget energi, at pindsvinet sandsynligvis ikke vil overleve vinteren. Hvis de med andre ord finder et pindsvin i vintermånederne, bør de hjælpe det. For alene klarer det ikke den kolde tid. Pindsvin får ofte unger sent på sæsonen, og disse skal også nå op på den fornødne vægt i tide, hvis de vil stå vinteren igennem uden hjælp udefra.

Du kan hjælpe pindsvinene ved at bistå dem under forberedelserne til vintersøvnen. Vivara har udviklet et specialfoder til pindsvin foruden en øko-paté til pindsvin. Disse produkter rummer alle de næringsstoffer, pindsvinet har brug for med henblik på at opbygge fedtreserver. Husk i øvrigt også frisk vand; ikke mælk, da det kan udløse diarré. Brød er heller ikke nogen god idé, for selv om det nok fylder pindsvinets mave, får det ikke tilstrækkeligt med næringsstoffer til at kunne stå vinteren igennem. Men husk at hjælpe til, så længe du finder pindsvin i dine omgivelser.

Inden pindsvinet går i hi, bygger det sig en rede af blade. Ofte søger det et roligt sted under en hæk eller en brændestabel. Lad derfor løvet blive liggende i haven vinteren over. Hvis du gerne vil slippe af med efterårets blade, kan du i stedet tilbyde havens pindsvin et særligt udført pindsvinehus, som giver tryghed og varme vinteren over.

Til Pindsvinprodukter >