Egern

Egern

Egern sover ikke vintersøvn. Til gengæld er de i vintermånederne kun aktive i ganske få timer om dagen. Resten af tiden tilbringer de i deres reder, hvor de sover eller blot hviler sig og sparer på energien. I det tidlige efterår begynder de at forberede sig på vinteren. På denne årstid æder de særligt meget for på den måde at opbygge en fedtreserve. Desuden anlægger de et vinterforråd, der skal hjælpe dem igennem den kolde tid. De gemmer fødeemnerne i jorden, i hule træer eller i sprækker i træstammer. Takket være deres gode lugtesans kan de som oftest finde den gemte mad igen.

Egern yngler to gange om året: fra december til februar og igen i majjuni. Hvis fødeudbuddet er begrænset, vælger hunnerne dog som regel den første periode fra. I den fem til seks uger lange drægtighed bygger hunnen en stabil redeplads. Ved fødslen er de mellem to og seks unger blinde og nøgne, men allerede i løbet af de første tre uger får de pels, og efter fir uger åbner de øjnene. Ungerne dier hos moren i ti uger, men derefter bliver de ret hurtigt selvstændige, og moren jager dem væk. Egern kan blive op til syv år gamle, men de flest når ikke denne ærværdige alder: mens kun en fjerdedel af ungerne overlever deres første år, er det kun én procent af alle vildtlevende egern, der bliver mere end fem år gamle. De har altså god brug for hjælp).

Du kan gøre tilværelsen lidt lettere for egernet ved at stille foder ud – for eksempel ved brug af et særligt foderhus til egern. Dermed gør du det ikke bare lettere for dyrene at finde føde, du giver også dig selv lejlighed til at se de ofte akrobatiske kunststykker, som dyrene udfører for at nå foderet. En skål med drikkevand er altid velkommen. Og hvis du hænger et redehus til egern op, tilbyder du oven i købet dyrene et lunt tilflugtssted. Vivara har udviklet et sådant redehus med særlig bred indgang, så egernet også kan komme ud og ind med ungerne i munden.

Til Egernprodukter >